banner 728x250

Do’a sebelum baca Qur’an dan Khatam Qur’an

Doa sebelum dan sesudah baca Alqur’an

banner 400x130

Lafall latin:

“Allhummarhamna bilquran. Waj’alhu lii imaman wa nuran wa hudan wa rohmah. Allhumma dzakkirni minhu maa nasiitu wa ‘allimnii minhu maa jahiltu warzuqnii tilawatahu aana-allaili wa’atrofannahaar waj’alhu li hujatan ya rabbal ‘alamin.” 

Artinya: “Ya Allah berikanlah rahmat kepadaku dengan kitab Al-Quran yang agung ini, jadikanlah ia (Al-Quran) bagiku sebagai panutan, cahaya, serta petunjuk rahmat. Ya Allah ingantkanlah aku seandainya aku lupa akan ayat-ayat Al-Quran.Ajarkanlah aku dari padanya yang belum aku ketahui dan anugerahkanlah kepadaku kesempatan membaca Al-Quran tengah malam dan siang hari dan jadikanlah ia (Al-Quran) sebagai pembela yang kuat bagiku. Wahai Allah, Tuhan semesta alam.”

banner 400x130

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *